ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ (ದರ್ಜೆ-3 ) ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ (ದರ್ಜೆ-3 ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ವಿವರ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಹುದ್ದೆಯ ಮೂಲಧಾಖಲಾತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕರೆಪತ್ರ ಮುದ್ರಣ

 

 

Welcome to NWKRTC Online Application Portal

ವಾ.ಕ.ರ.ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಜಾಹೀರಾತು 1/2013 ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಯ ಸಂಭವನೀಯ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ

ಜಾಹೀರಾತು 1/2013 ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಯ ಕಟ್-ಆಫ್-ಅಂಕಗಳು

ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿ ಹುದ್ದೆ ಸೂಚನೆ

ಜಾಹೀರಾತು 2/2013 ರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ-ಕಂ-ನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂಕಗಳು

ಜಾಹೀರಾತು 2/2013 ರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ-ಕಂ-ನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಯ ಕಟ್-ಆಫ್-ಅಂಕಗಳು

ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಹುದ್ದೆಯ ಕಟ್-ಆಫ್-ಅಂಕಗಳು

Download Adobe Reader

adobe

To know more about NWKRTC please visit

www.nwkrtc.in

ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ
ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 580030